Beleidsadviseur bij DG Stikstof

Beleidsadviseur bij DG Stikstof

Het verminderen van de stikstofuitstoot en het versterken van de natuur is zonder twijfel één van de uitdagendste opgaven waar Nederland al een aantal jaren voor staat. De natuur komt in de knel door de overvloed van stikstof die we met elkaar produceren. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, gezondheid en voedselproductie. Daarom zijn er maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag, waarbij tegelijkertijd ruimte blijft voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Met het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering hebben we concrete en harde doelstellingen gesteld om te borgen dat die reductie in voldoende mate plaatsvindt. Om die te halen moeten we hard aan de slag met de uitvoering van de maatregelen.

Er is niet één simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Daarvoor is het te complex. Er komen allerlei vraagstukken bij naar boven en verschillende belangen bij kijken. Als nieuwe collega draag je bij aan het schakelen op meerdere politiek-bestuurlijke borden, waarbij we de partijen weten te verbinden en draagvlak te creëren. Zie het als een enorme puzzel: er lopen al acties en maatregelen op allerlei fronten, en deze ‘bouwblokken’ sluit jij samen met je DG-collega’s, project- en clusterleiders, teams, provincies en andere partijen op elkaar aan.

Altijd al willen werken op een dossier dat heel Nederland in zijn greep houdt? Voel je er wat voor om in een hecht team samen te werken aan een aanpak om de stikstofproblematiek te verminderen en daarmee bij te dragen aan een gezond natuurbehoud? Ben je creatief, denk je buiten de gebaande paden, maar in verbinding met onze omgeving?

Als beleidsadviseur stikstof krijg je de unieke kans om mee te werken aan een van de grootste uitdagingen van dit en het aankomende kabinet. Je kan daarbij verschillende rollen vervullen afhankelijk van je interesse en achtergrond. We werken samen met zes departementen, andere overheden en sectorpartijen waarbij het doel is te werken aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en die bijdragen aan het herstel en de versterking van de natuur.

Ben je iemand die sterk is in analyse, cijfers en lange termijn visies? Of juist iemand die processen goed kan structureren en kan sturen op resultaten? Of blink je uit in netwerken en interbestuurlijk samenwerken? Voor verschillende type collega’s hebben wij van het Interdepartementale Programma Directoraat Generaal Stikstof een plek.

Wat we in ieder geval zoeken zijn collega’s met een hands-on mentaliteit die een verbindende rol kunnen vervullen. Iemand die stressbestendig is en onder grote druk kan presteren. Een flexibele ‘all rounder’ die het liefst al enig ervaring heeft in het adviseren richting ambtelijke (en politieke) top. Iemand die proactief en gedreven is en beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je vindt het leuk om als teamspeler met een goede pen als verbinder aan de slag te gaan? Klim in de pen en solliciteer bij ons.

Functie-eisen:

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond.
 • Je hebt oog voor politiek-bestuurlijke risico’s.
 • Je kunt goed schriftelijk communiceren.
 • Je bent bestuurs- en organisatiesensitief en hebt een klantgerichte instelling.
 • Je kunt goed netwerken, samenwerken, en plannen en organiseren.
 • Je bent creatief en je bewust van je omgeving.

Selectievragen: Wij vragen je om naast je CV en in plaats van je motivatiebrief in te gaan op onderstaande vragen in max. 2 A4tjes. Deze kun je vervolgens via het digitale sollicitatieformulier uploaden.

 1. Welke werkervaring neem je mee en hoe flexibel ben jij in je aanpak? 
 2. Kan je in een voorbeeld aangeven waaruit blijkt dat je onder druk kunt presteren en welk resultaat heb je daarbij neergezet? 
 3. Hoe kijk je aan tegen samenwerken in het algemeen en heb je ervaring met samenwerken met stakeholders en/of meerdere partijen? Wat is jou aandeel/rol in deze samenwerking?
 4. Geef een voorbeeld van een situatie waarin je hebt samengewerkt met iemand met een totaal andere achtergrond dan jij. Hoe verliep de samenwerking? Wat heb je gedaan om de ander ruimte te geven? Wat heb je over jezelf in deze situatie geleerd/ tot welk zelfinzicht ben je gekomen?

Mocht je niet voldoen aan alle functie-eisen, maar lijkt de functie je leuk en ben je van mening dat je een positieve bijdrage kan leveren aan de stikstof uitdaging, voel je dan zeker uitgenodigd om toch te reageren.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Netwerken

Lijkt deze functie jou interessant? Reageer voor 16 maart via https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/beleidsadviseur-bij-het-interdepartementaal-dg-stikstof-LNV-2021-0009#0

Kijk ook het webinar terug via https://www.youtube.com/watch?v=kyNsFrvJqSA

Interesse in deze job?