De voorwerpen zijn, zie foto:
1. Saabzeh: Linzespruiten staat voor wedergeboorte
2. Sendjed: Duindoorn staat voor liefde
3. Sir: Knoflook staat voor genezing
4. Sib: Appels staat voor schoonheid en gezondheid
5. Serke: Azijn staat voor leeftijd en geduld
6. Sekke: Munten staat voor rijkdom
7. Saamaanoe soort gerecht bereid uit het sap van kiemende tarwe voor overvloed

Poerim Sameach!

Nederland kent 8 officiële feestdagen. Deze dagen zijn bij de meeste goed bekend. Maar dit zijn niet de enige feestdagen die Nederland rijk is. Naast de officiële feestdagen zijn er nog veel andere feestdagen waar we wellicht nog niet van op de hoogte zijn.

Diversity Recruitment staat graag stil bij de diverse feestdagen die in Nederland gevierd worden. Daarom geven we een diversity kalender cadeau. Deze is te downloaden via onze homepage: www.diversityrecruitment.nl

Chantal Suissa- Runne neemt ons mee in het verhaal achter Poerim en vertelt hoe zij het dit jaar viert tijdens corona.

‘’Poerim is een joodse feestdag, die meestal in het begin van de lente valt. En wel op de 14 Adar. Dat is de joodse datum. Dit jaar valt het op donderdagavond/vrijdag 25 en 26 februari. Het verhaal van Esther uit de Tenach (de verzamelde joodse Bijbelboeken) vormt de bron van inspiratie voor Poerim (Lotenfeest).  De naam Poerim komt van het lot dat Haman, dienaar van de Perzische koning, wierp om de datum te bepalen waarop hij de joden wilde uitroeien.

Niet lang daarvoor had de koning zijn eerdere vrouw Vashtie weggestuurd, omdat zij weigerde voor hem en zijn gasten te dansen tijdens een diner. Daardoor werd zijn als ongehoorzaam gezien. Ik vind dit zelf eigenlijk een vroeg teken van feminisme, maar dat even terzijde. Alle mooie jonge vrouwen van het land moesten vervolgens naar het paleis komen, zodat de koning een nieuwe vrouw kon kiezen. Hij koos Esther, maar had geen idee dat zij joods was. Dat hield ze dan ook verborgen. Esther werd door haar oom Mordechai, die aan het hof werkte, van de snode plannen van Haman op de hoogte gesteld en wist deze ramp af te wenden door te vasten en al haar moed bij elkaar te verzamelen. Vervolgens ging ze naar de koning om hem en Haman voor een diner uit te nodigen. Dat was al levensgevaarlijk want je werd normaliter ontboden, je mocht niet zelf het initiatief nemen de koning te zien. De koning moet veel van haar hebben gehouden. Tijdens het diner, onthulde zij haar ware joodse identiteit en het feit dat de eerste minister Haman, haar volledige volk wilde uitroeien. Daarmee heeft zij dit voorkomen en Haman en zijn zonen werden slachtoffer van hun eigen plannen.

Deze geschiedenis speelde zich af in het Perzië van de 5de eeuw voor de algemene jaartelling. Tijdens Poerim wordt de redding van de ondergang uitbundig gevierd. Men gaat verkleed, net zoals bij carnaval. In de synagoge wordt het Bijbelboek Esther uit een rol (megilla) voorgelezen. Telkens wanneer de naam van Haman klinkt, wordt met een poerimratel lawaai gemaakt, op de tafel geroffeld en met de voeten gestampt. Zo wordt het kwaad overschreeuwd; men wil deze naam niet horen. Thuis wordt gedronken, gezongen en speciaal Poerim-gebak gegeten, kiesjeliesj, ook wel Hamansoren genoemd. Wat er ook bij hoort is het geven van giften aan de armen en tussen vrienden en buren worden geschenken (vaak in de vorm van lekkernijen) uitgewisseld.

Dit jaar is alles anders vanwege Corona. Veel diensten zijn via Zoom te volgen. De giften aan armen vinden wel plaats, ook via een inzameling op de joodse school van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ook de Mishloach Manot (het uitwisselen van lekkernijen) gaat wel door. Er zijn alternatieven, zoals een Poerimdienst in de open lucht voor een beperkt gezelschap en een drive-in Poerim dienst waarbij iedere familie in de eigen auto blijft, maar er wel uit de Megilla gelezen wordt en men wel verkleed gaat. Op de joodse basisschool is er ook een bescheiden Poerimfeest binnen de cohorten geweest. Alle kinderen waren verkleed en speelden spelletjes en dat was, juist nu,  heel leuk voor ze.

Poerim weer een van de vele feestdagen die zich mooi in het Engels laat samenvatten
“They have tried to kill us, we’ve won, lets eat!”

Over Chantal Suissa- Runne
Chantal is een bekende bruggenbouwer, ze gelooft in de kracht van diversiteit en inclusie. Ze zet zich actief in voor de samenleving. Een mooie quote van haar : ”De kortste afstand tussen twee mensen is een glimlach”.
http://chantalsuissa.com/