Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg

Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg

Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg, (IGJ 21-23) 

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: duidelijk, onafhankelijk, eerlijk. Bij de afdeling Gehandicaptenzorg zoeken we een nieuwe collega vanwege de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken. 

Wat ga je doen? 
De wet toetreding zorgaanbieders houdt in dat alle nieuwe aanbieders van zorg een meldplicht hebben. Het primaire doel hiervan is een effectiever risicotoezicht. Het tweede doel van de meldplicht is dat de nieuwe zorgaanbieder vooraf precies weet aan welke eisen zijn zorg moet voldoen, zoals aangegeven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als senior inspecteur help je de IGJ bij het vormgeven en uitvoeren van het toezicht op deze nieuwe zorgaanbieders. Je werkt in het team Risicogestuurd toezicht Gehandicaptenzorg (RT GZ). 

Het gaat daarbij om het in beeld krijgen van de zorgaanbieders die nieuw zijn en met name om het in beeld brengen van de risico’s die spelen bij deze aanbieders. Dit alles om er voor te zorgen dat de aanbieders die nieuw onder ons toezicht vallen zo snel mogelijk worden gestimuleerd om aan de randvoorwaarden voor goede zorg te voldoen. Je analyseert al de informatie die we ontvangen over de nieuwe zorgaanbieder, gaat waar nodig op bezoek en schrijft op basis hiervan heldere rapportages. Bij het onderzoek staat centraal: leren van tekortkomingen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Als senior heb je een meer regisserende rol in de uitvoering van het gehele toezichtsproces, dat loopt vanaf het plannen van de aanpak van het toezicht tot en met het aanbieden en toelichten van het eindoordeel aan bestuurders. Je zorgt voor een goede taakverdeling met en ruimte voor collega’s en handelt zelfstandig in het spanningsveld van toezichtsdoelstellingen. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen. Ook draag je zorg voor uitvoering van thematisch toezicht en multidisciplinaire toezichtstrajecten. 

Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Ook werk je samen met collega’s van andere afdelingen en specialisten binnen de organisatie. 

IGJ is een organisatie die sterk in beweging is. Daarom vinden we het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Daarbij hoort ook dat je breed inzetbaar bent. 

Wie ben jij? 
Je hebt een open kijk op zorg en zin om met passie en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk. Als senior inspecteur ben je gedreven, houd je van samenwerken, ben je initiatiefrijk en daadkrachtig. Daarnaast ben je transparant en objectief in de afwegingen die je maakt en de oordelen die je vormt en kunt inzichten vertalen naar praktische en heldere rapporten en adviezen. Verder ben je zorgvuldig, analytisch en ben je bereid en in staat tot samen ontwikkelen, samen leren en vernieuwend denken en houd je van projectmatig werken. Ook ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de zorg en je kennis en meerjarige werkervaring sluit aan bij de sector Gehandicaptenzorg. 

• Je hebt een relevante afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring in de zorg en/of toezicht; 
• Je hebt kennis van de sector Gehandicaptenzorg; 
• Je staat ervoor open om op verschillende plaatsen en in meerdere teams ervaring op te doen met het inspectiewerk. Door je sterke communicatieve vaardigheden en pragmatische instelling gaat dat je gemakkelijk af; 
• Je hebt de ‘stevigheid’ om op grond van bevindingen goed onderbouwde afwegingen te maken; 
• Je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en vindt aansluiting bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. 
• Je kunt goed analyseren en mondeling en schriftelijk uitstekend communiceren. 
• Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden. Je realiseert je de impact die inspectiebeslissingen hebben en kunt hier strategisch mee omgaan. Daarbij blijf je ook onder moeilijke omstandigheden professioneel oordelen en handelen. 

Wat bieden wij? 

Salarisbeschrijving 
Je salaris bedraagt maximaal € 5.710,80 bruto per maand, schaal 12 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week. 

Overige arbeidsvoorwaarden 
Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden: 

De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen; 
Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie- en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness; 
Een pensioenregeling bij het ABP; 
Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse); 
De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching; 
166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren); 60% betaald ouderschapsverlof; 
Een laptop en smartphone; Een mooie flexibele werkplek in het Stadskantoor Utrecht naast het Centraal Station. 

Bijzonderheden 

Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure; 
Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;  Kijk hier voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties van (Senior Inspecteur); 

Je volgt een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen. 

Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Vanzelfsprekend ga je als inspecteur werken voor een specifieke afdeling. Echter, waar nodig wordt er IGJ-breed een beroep gedaan op jouw kennis. 

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons
Reageer voor 8 maart via https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-inspecteur-gehandicaptenzorg-VWSI-2021-0017


Interesse in deze job?
Neem dan nu contact op!

Contactgegevens