Senior Inspecteur Incidententoezicht

Senior Inspecteur Incidententoezicht


Senior Inspecteur Incidententoezicht Verpleging en Verzorging (IGJ 21-23) 

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: duidelijk, onafhankelijk, eerlijk. 

Bij de afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) zoeken we een nieuwe collega voor 32-36 uur per week. 

Wat ga je doen? 
Je houdt je bezig met het toezicht op de ouderenzorg (verpleeghuiszorg, kleinschalige ouderenzorg en thuiszorg). Je behandelt meldingen, calamiteiten en klachten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en je houdt toezicht op basis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) en de Wet BIG. Bij een melding van een calamiteit geeft de inspectie opdracht aan de zorgaanbieder voor het doen van onderzoek. Als inspecteur beoordeel je de kwaliteit van het onderzoek en verzamel je aanvullende informatie over binnengekomen meldingen. Ook voer je gesprekken met bestuurders in de zorg en met zorgverleners die ontslagen zijn vanwege mogelijk disfunctioneren. Waar nodig ga je op bezoek om een melding te onderzoeken of om te controleren of verbetermaatregelen voldoende zijn doorgevoerd. Je analyseert al deze informatie en schrijft op basis hiervan heldere rapportages. 

In het team werk je samen met andere (senior)inspecteurs en medewerkers toezicht. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Je werkt daarbij ook samen met specialisten binnen de organisatie, zoals juristen, beleids- en communicatieadviseurs. Daarnaast werk je samen met collega’s die de toezichtbezoeken in de verpleeghuizen en thuiszorg uitvoeren. Met enige regelmaat neem je zelf deel aan deze bezoeken. Waar logisch en mogelijk wordt samen opgetrokken om het toezicht op de ouderen- en verpleeghuiszorg zo goed mogelijk vorm te geven. Bij het onderzoek staat centraal: leren van tekortkomingen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. 

Als senior inspecteur leidt je onderzoek naar veelal ernstige en complexe meldingen. Daarbij speelt aandacht vanuit media of politiek vaak een rol. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen. Daarnaast verwachten we dat de senior inspecteur zelfstandig trendanalyses en overzichten kan samenstellen en deze effectief kan adresseren binnen de organisatie voor het ontwikkelen van het toezicht. Je draagt bij aan vernieuwing en voert projectmatige werkzaamheden uit. Als dit nodig is kom je met aanbevelingen voor het verbeteren van ons toezicht- en interventiebeleid en weet je draagvlak te creëren voor andere manieren van werken. 

De fase waarin wij ons bevinden in het incidententoezicht, biedt volop ruimte voor nieuwe ideeën en creativiteit. Jij neemt met jouw energie en ideeën graag het heft in handen om ons te helpen bij onze ambitie. Met je collega’s geef je richting aan bevindingen en plaatst deze in de context van de ouderen- en verpleeghuiszorg, de wetgeving en het maatschappelijke belang. 

IGJ is een organisatie die sterk in beweging is. Daarom vinden we het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Daarbij hoort ook dat je breed inzetbaar bent. 

Wie ben jij? 

Je hebt een open kijk op zorg en zin om met passie en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk. 

• Je hebt een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring in de zorg en/of toezicht; 
• Kennis en ervaring in de ouderen- en verpleeghuiszorg (langdurige zorg) en met toezichtinstrumenten in de zorg is een pré; 
• Je hebt gevoel voor zowel de ontwikkelingen binnen organisaties als in het politieke en maatschappelijke veld 
• Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden. Je realiseert je de impact die inspectiebeslissingen hebben en kunt hier strategisch mee omgaan. Daarbij blijf je ook onder moeilijke omstandigheden professioneel oordelen en handelen; 
• Je bent samenwerkingsgericht, enthousiast, flexibel en pragmatisch. Je bent veranderingsgezind en wilt daarin leren en ontwikkelen, samen met anderen. Daarbij zet je het gezamenlijk belang voorop en hecht veel waarde aan initiatief en deskundige interactie; 
• Je hebt vanzelfsprekend een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
• Je kunt goed analyseren en hebt bij voorkeur enige ervaring met digitale informatieanalyse; 
• Je hebt affiniteit met projectmatig werken. 

Competenties
Analyseren, oordeelsvorming, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, samenwerken, plannen en organiseren en creativiteit. 

Procedure

– De eerste ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 en 12 maart 2021. 
– De tweede ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 maart 2021. 
– Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 

De functie van Senior Inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel van de functie Senior Inspecteur. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons  

Meer informatie over de vacature 
Naam : Karien Wolt, Teamleider team Incidententoezicht 1
Telefoonnummer : 06- 11 49 42 74 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure 
Naam : afdeling P&O 
E-mail : vacatures@igj.nl 

Solliciteren 
Richt je digitale sollicitatie, voorzien van CV en vacaturenummer IGJ 21-23 uiterlijk woensdag 3 maart 2021 aan de IGJ, via vacatures@IGJ.nl of via  https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-inspecteur-verpleging-verzorging-VWSI-2021-0016#0

Interesse in deze job?
Neem dan nu contact op!

Contactgegevens