Senior Inspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg (m/v/x)

Senior Inspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg (m/v/x)

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg en jeugdhulp? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Voor het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg zijn wij op zoek naar 10 Senior Inspecteurs voor 32-36 uur per week.

Omdat wij handelen vanuit het publieke belang vinden wij het belangrijk dat we ons goed kunnen inleven en aansluiting kunnen vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de Inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn.

Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de maatschappelijke zorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken. Onze organisatie zit in een ontwikkelfase die volop de ruimte biedt voor nieuwe ideeën en creativiteit om te werken aan relevante maatschappelijke vraagstukken, die een integrale aanpak vragen van onze toezicht afdelingen.

Er zijn functies beschikbaar binnen meerdere afdelingen: Verpleging en Verzorging (1 functie), Geestelijke Gezondheidszorg (2 functies), Gehandicaptenzorg (1 functie), Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen (1 functie), Jeugd (2 functies). Ook zoeken we voor onze afdeling Netwerkzorg & Preventie nieuwe collega’s (3 functies), omdat we ons toezicht gericht op publieke gezondheid (denk aan: infectieziekten, Wet bevolkingsonderzoek preventie, regionale samenwerking) uitbouwen.

Wat ga je doen?
Als Senior Inspecteur houd je vanuit één van deze afdelingen toezicht op de zorg in die sector. Afhankelijk van de afdeling waar je solliciteert, kun je daarbinnen worden ingezet in zowel het risicogestuurde- als incidentgerichte toezicht. In het risicogestuurde toezicht signaleer je problemen rond de veiligheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van verschillende databronnen en voer je inspectiebezoeken uit bij zorgaanbieders. In het incidentgerichte toezicht behandel je meldingen, calamiteiten en klachten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Je analyseert de verzamelde informatie en legt dat vast in heldere rapportages. Bij het toezicht staat centraal: leren van incidenten, eventuele tekortkomingen vaststellen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Als senior inspecteur heb je een regisserende rol in de uitvoering van het gehele toezichtsproces, dat loopt vanaf het plannen van de aanpak van het toezicht tot en met het aanbieden en toelichten van het eindoordeel. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen.

Toezicht houden is je belangrijkste taak. Dat doe je in samenwerking met een team van coördinerend specialistisch inspecteurs, (senior)inspecteurs en medewerkers toezicht. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders, wet- en regelgeving en vastgesteld beleid. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Daarnaast verricht je projectmatige werkzaamheden bij toezichtsprojecten, waarbij je in voorkomende gevallen optreedt als projectleider en andere algemene toezichtstaken. 

Hiernaast volg je een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs.

Wie ben jij?
Bij IGJ zoeken we nieuwe collega’s met brede kennis, kunde en interesse.

Je hebt een relevante afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Jouw kennis en werkervaring sluit aan bij ten minste één van de hiervoor genoemde specifieke sectoren.

Je hebt een open kijk op de zorg en zin om met passie en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij bekijk je vraagstukken graag vanuit verschillende perspectieven en vind je aansluiting bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Als Senior Inspecteur ben je in staat om zorgvuldig te werken en kun je goed samenwerken. Daarnaast ben je transparant en kun je objectief zijn in de afwegingen die je maakt en de oordelen die je vormt. Deze weet jij vast te leggen in heldere rapporten en adviezen. Daarbij weet jij te handelen naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk en heb je de ‘stevigheid’ om op grond van bevindingen goed onderbouwde afwegingen te maken.

Je bent nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in de zorg en staat er voor open om mee te denken en actief mee te bewegen om ons toezicht en onze interne werkprocessen beter, slimmer en efficiënter in te vullen. Daarbij hoort dat je flexibel en breed inzetbaar bent en kunt werken in divers samengestelde teams en projectgroepen. Dat vind je ook leuk en gaat jou gemakkelijk af.

Als Senior Inspecteur heb je ervaring met projectmatig werken en ben je gewend projecten te leiden. Je weet draagvlak te creëren voor andere manieren van werken.

Reageer voor 5 april via https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-inspecteur-jeugd-en-maatschappelijke-zorg-m-v-x-VWSI-2021-0028#0

Interesse in deze job?