Senior Juridisch Adviseur bij DG Stikstof

Senior Juridisch Adviseur bij DG Stikstof

Het verminderen van de stikstofuitstoot en het versterken van de natuur is zonder twijfel één van de uitdagendste opgaven waar Nederland al een aantal jaren voor staat. De natuur komt in de knel door de overvloed van stikstof die we met elkaar produceren. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, gezondheid en voedselproductie. Daarom zijn er maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag, waarbij tegelijkertijd ruimte blijft voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Met het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering hebben we concrete en harde doelstellingen gesteld om te borgen dat die reductie in voldoende mate plaatsvindt. Om die te halen moeten we hard aan de slag met de uitvoering van de maatregelen.

Gaat jou deze problematiek aan het hart? Programma directoraat-generaal Stikstof biedt je als senior juridisch adviseur de kans daadwerkelijk bij te dragen aan de aanpak van de stikstofproblematiek. En impact te hebben op onze natuur, gezondheid en voedselproductie.

Er is niet één simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Daarvoor is het te complex. Er komen allerlei vraagstukken bij naar boven en verschillende belangen bij kijken. Als nieuwe collega draag je bij aan het schakelen op meerdere politiek-bestuurlijke borden, waarbij we de partijen weten te verbinden en draagvlak te creëren. Zie het als een enorme puzzel: er lopen al acties en maatregelen op allerlei fronten, en deze ‘bouwblokken’ sluit jij samen met je DG-collega’s, project- en clusterleiders, teams, provincies en andere partijen op elkaar aan.

Wat ga je doen?
Je komt als senior juridisch adviseur te werken in het juridisch team van het programma DG Stikstof. Met vier andere juristen zorg je ervoor dat de beleid juridische aspecten van het stikstofbeleid zijn geborgd. Iedere beleidsjurist neemt de verantwoordelijkheid voor een aantal van de beleids- en wetsontwikkelingen. Als senior juridisch adviseur draag je bij aan de implementatie van het stikstofbeleid en verzorg je juridische inbreng in de strategie van het programma DG Stikstof. Je adviseert op uiteenlopende stikstoftrajecten die juridische onderbouwing behoeven zoals toestemmingsverlening, de provinciale gebiedsgerichte aanpak, monitoring en registratie en/of de nieuwe aanpak voor stikstof de lange termijn.

Als senior juridisch adviseur heb je aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling, voorbereiding van besluitvorming en kun je uitstekend schrijven. Je hebt een onafhankelijke blik en je hebt zin om met overtuiging en drive te gaan werken aan het doel van DG Stikstof. Goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit zijn een must evenals zeer goede netwerkvaardigheden. Door op het juiste moment inzetten van de juiste contacten, zowel intern als extern, weet je je doelstellingen te bereiken. Je maakt je snel nieuwe onderwerpen eigen en je bent direct zelfstandig inzetbaar op een of meerdere dossiers. Zin om op het snijvlak van beleid en juridische werkzaamheden aan de slag te gaan? Klim in de pen en solliciteer bij ons.

Functie-eisen:

  • Je hebt wo-opleiding rechtsgeleerdheid, bij voorkeur afstudeerrichting bestuursrecht of milieurecht.
  • Ervaring in het opereren in een (politiek) bestuurlijke omgeving.
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
  • In staat zijn doel- en oplossingsgericht te handelen.

Selectievragen: We verzoeken je om naast je CV en in plaats van je motivatiebrief in te gaan op onderstaande vragen in max. 2 A4tjes. Deze kun je vervolgens via het digitale sollicitatieformulier uploaden.

  1. Welke werkervaring neem je mee op het gebied van beleidsontwikkelingen en het voorbereiden van besluitvorming en hoe flexibel ben jij in je aanpak?
  2. Kun je een voorbeeld uit je werkverleden noemen waarin je werd uitgedaagd om je creativiteit te gebruiken? 
  3. Kan je in een voorbeeld aangeven waaruit blijkt dat je uitgedaagt bent op je analytische vermogen en welk resultaat heb je daarbij neergezet? 
  4. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je jou overtuigingskracht hebt ingezet maar wel met tact kan opereren.
  5. Geef een voorbeeld van een situatie waarin je hebt samengewerkt met iemand met een totaal andere achtergrond dan jij. Hoe verliep de samenwerking? Wat heb je gedaan om de ander ruimte te geven? Wat heb je over jezelf in deze situatie geleerd/ tot welk zelfinzicht ben je gekomen?

Mocht je niet voldoen aan alle functie-eisen, maar lijkt de functie je leuk en ben je van mening dat je een positieve bijdrage kan leveren aan de stikstof uitdaging, voel je dan zeker uitgenodigd om toch te reageren.

Reageer voor 16 maart via https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-juridisch-adviseur-bij-het-interdepartementale-dg-stikstof-LNV-2021-0008#0

Kijk ook het webinar terug via https://www.youtube.com/watch?v=kyNsFrvJqSA

Interesse in deze job?