Training Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid

Diversiteit gaat over ons allen.

Wij geloven in de kracht van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Diversiteit gaat over ons allen, vaak wordt gedacht dat diversiteit over de ander gaat of over culturele diversiteit. We geloven dat diversiteit breder is, het gaat volgens ons juist over het creeren van divers samengestelde teams in een inclusieve werkomgeving, waar elk individu de aandacht en de juiste tools krijgt om te kunnen excelleren. Daarom bieden we trainingen aan waarmee impact en empathie vergroot worden. 

 

‘ De collega’s waren enthousiast en hebben positieve feedback gegeven. De aandacht voor het stuk bewustwording werd erg gewaardeerd, want het creëerde voor een aantal van ons hernieuwde bewustwording. Jullie persoonlijke verhalen en voorbeelden raakten en gaven meteen een inkijk in wat het effect kan zijn. De praktische tools zijn heel fijn. En overall hebben de collega’s zin om hiermee aan de slag te gaan’.

Jeneth Santoe, HR adviseur bij het Rode Kruis

 

Bekijk onze trainingen:

Als je organisatie een actief diversiteitsbeleid voert, ben je als recruiter een belangrijke schakel in het realiseren van instroom van meer diversiteit. Het actief op zoek gaan naar talent, staat vaak centraal in je werkzaamheden, daarnaast ben je vaak ook sparringpartner voor de manager en de selectiecommissie. We zijn vaak geneigd mensen aan te nemen die op ons lijken, blijkt ook uit diverse onderzoeken. Onbewuste vooroordelen spelen ook een rol, iedereen heeft ze en dat is niet erg. Met de kennis die je tijdens de training vergaart in combinatie met tools, kun je inclusief werven & selecteren in de praktijk toepassen.

De training beoogt voor de deelnemers de volgende doelstellingen te realiseren:

⇒ Meer bewustwording en inzicht opdoen in eigen vaak onbewuste vooroordelen en blinde vlekken.

⇒ Inclusieve vaardigheden ontwikkelen die helpen bij het werven en selecteren van divers talent op een inclusieve manier.

⇒ Strategieën ontwikkelen en inzetten om te komen tot een inclusief werving en selectieproces.

 

In elk mens zijn onbewuste vooroordelen geprogrammeerd over ‘de ander’. Onze unconscious bias training maakt je hier bewust van en geeft inzicht in hoe vooroordelen ons handelen in ons dagelijks leven beïnvloeden. Ook binnen onze werkomgeving. Diversity Recruitment biedt in samenwerking met gespecialiseerde trainers trainingen aan bedrijven en organisaties. Tijdens de training worden teams in één of meerdere trainingssessies bewust gemaakt van hun eigen biases en welke invloed dit heeft op taak-, team- en organisatieniveau. De training zorgt voor het kunnen spiegelen op je eigen vooroordelen en hierdoor inclusiever gedrag te vertonen binnen de organisatie.

 

Leren en ontwikkelen met de inzet van Virtual Reality. Leren effectiever en leuker maken om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Vergroot empathie met de inzichten die Virtual Reality kan bieden. Denk hierbij aan polarisatie, arbeidsmarktdiscriminatie en kansenongelijkheid.

Het doel van de training is de deelnemers bewuster te maken van hoe hun eigen vooroordelen van invloed zijn op werving, performance management, communicatie, risicobeheer, zakelijke relaties, en besluitvorming. Ook motiveert de training zelf-leiders om hun interacties met teamleden inclusiever te maken. De training is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en biedt inzichten, naast aanbevelingen en begeleiding. De gesprekken die wij faciliteren zetten wij in om te inspireren en te informeren bij bedrijfsplanning. Bovendien reiken wij ideeën aan en inspireren we de deelnemers tot echte actiestappen om vooroordelen weg te nemen.

Stap in de belevingswereld van de ander, krijg meer begrip voor o.a. neurodiversiteit. 

 

Neem contact met ons op