Kwalitatief Datamanager bij het SCP   

Kwalitatief Datamanager bij het SCP   

Schaal 11 | 28- 36 uur per week | jaarsalaris max. € 71.986 inclusief

Hoe zorgen we er als organisatie voor dat we op een nette manier omgaan met kwalitatieve data? Hoe zorgen we ervoor dat de privacy gewaarborgd is, dat de AVG-wetgeving wordt gevolgd en dat voor iedereen helder is wat er van hen op dit gebied verwacht wordt? Dat zijn vraagstukken waar jij als datamanager mee aan de slag gaat.

Werk met impact op de hele samenleving: dat heb jij als datamanager bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt en evalueert het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Hiervoor verzamelt het SCP onder meer kwalitatieve data voor het uitvoeren van onderzoek, zoals transcripten, beeldmateriaal en observatieverslagen. Als datamanager zorg jij ervoor dat dit op de juiste manier gebeurt.

Diverse teams zijn betere teams
Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Jouw taak
Als kwalitatief datamanager ga jij, in samenwerking met de datamanagers en kwalitatief methodologen, het kwalitatief datamanagement binnen het SCP verder uitdenken en uitrollen. Je brengt de data research life cycle in kaart en zorgt dat de data optimaal gebruikt, hergebruikt, gedocumenteerd en bewaard wordt. Hierbij kun je denken aan het centraal opslaan van onderzoeksdata, datadocumentatie, waaronder het systematisch vastleggen van metadata voor kwalitatief onderzoek en het verkennen van mogelijkheden voor het “open” maken van kwalitatieve data (FAIR principes). Je bent hierbij gestructureerd en zorgvuldig in je werkwijze. Je monitort ook de (externe) ontwikkelingen op het gebied van kwalitatief datamanagement en ziet (intern) toe op de implementatie en naleving door het introduceren van standaarden en protocollen. Deze verwerk je in handleidingen en standard operating procedures voor onderzoekers. Verder geef je advies over vragen van gebruikers (onderzoekers) over analysesoftware (zoals MAXQDA en Atlas.ti) en privacy en AVG-vraagstukken bij kwalitatief onderzoek. Je draagt bij aan de kennisontsluiting en informatievoorziening op kwalitatief data- en privacy vlak binnen het SCP. Dit doe je niet alleen, maar samen met een leuk team van professionals.

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar ervaring met (kwalitatief) datamanagement;
 • Ervaring met datamanagement (zoals het genereren van metadata, beheren en ontsluiten van kwalitatieve data, FAIR data); 
 • Kennis van en ervaring met kwalitatief onderzoek (zoals etnografie, case study, discoursanalyse, etc.); 
 • Ervaring met kwalitatieve software, zoals Atlas.Ti, MaxQDA en/of Nvivo; 
 • Bekendheid met privacy en AVG en een bereidheid om je op dit gebied verder te ontwikkelen. 

Competenties:

 • Je beschikt over goede communicatieve en schrijfvaardigheden in de Nederlandse taal;
 • Je kan goed samenwerken;
 • Je werkt gestructureerd en zorgvuldig. 

Meer over jouw toekomstige afdeling
De afdeling Methodologie bestaat uit 11 datamanagers en methodologen. Ze draagt op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De afdeling Methodologie adviseert en ondersteunt bij kwalitatief, kwantitatief, mixed methods en beleidsevaluatie gericht onderzoek en jaagt methodologische innovatie aan. Ze coördineert, onderhoudt, documenteert en ontsluit ook alle type dataverzamelingen die vallen onder de SCP basis data infrastructuur. Ze is ook verantwoordelijk voor het datamanagement van andere dataverzamelingen zoals aanvullende eenmalige of doelgroepgerichte dataverzamelingen, en het binnenhalen en beschikbaar stellen van externe bestanden. Daarnaast houdt de afdeling zicht op het gebruik van deze data door medewerkers van het SCP en adviseert zij bij het gebruik. Verder zorgt de afdeling voor een inzichtelijke en volledige documentatie van het onderzoeksproces, doet onderzoek naar de kwaliteit van onderzoeksgegevens en harmoniseert longitudinale bestanden. Haar functie is ook van groot belang bij de interne kwaliteitsbewaking en het erop toezien dat wet- en regelgeving wordt gevolgd, onder meer op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is de afdeling betrokken bij nationale en internationale projecten en netwerken. De afdeling biedt veel ruimte voor ontwikkeling, door verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden. Binnen ons team heerst een collegiale sfeer, waarin openheid en vriendelijkheid de norm zijn.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult. 

Solliciteren
Deze procedure is exclusief aan Diversity Recruitment uitbesteed. Je kunt reageren door je CV uiterlijk 26 november onder vermelding van ‘Kwalitatief Datamanager te mailen naar info@diversityrecruitment.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie, kun je contact opnemen met Joost Kappelhof via 06- 1525 7026 of mail naar j.kappelhof@scp.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Najat Saidi via 06-38981928 of mail naar najat@diversityrecruitment.nl

Procedure
De gesprekken vinden plaats in week 49 en 50 van 2023. De eerste ronde zal plaatsvinden op 4 en 5 december en de tweede ronde op 12 december. Houd je alvast rekening met de data in je agenda? Beide rondes zullen plaatsvinden op kantoor aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. 

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie valt in schaal 11 van de Rijksoverheid (€3.608,64 – €5.503,57).
 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 5 jaar bij het SCP. 
 • Binnen het SCP wordt hybride gewerkt. Je kunt dus meerdere dagen per week van huis werken. 

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 

Interesse in deze job?