Senior Concerncontroller

Senior Concerncontroller

32 tot 36 uur per week

Wil jij meewerken aan onze democratische rechtstaat? Kun jij beleid en financiën verbinden, ook al zijn de belangen soms nog zo divers of lijken deze zelfs tegenstrijdig? En vind je accountmanagement en business control interessant? Dan is deze veelzijdige vacature misschien iets voor jou!

De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters. De Rechtspraak is rechtvaardig, toegankelijk, tijdig en transparant en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

De Raad voor de rechtspraak en de daaronder ressorterende diensten willen organisaties zijn waar zoveel mogelijk verschillende soorten mensen werken en zich thuis voelen. Wanneer er een diversiteit is aan werknemers, is er vanuit verschillende invalshoeken inbreng in adviezen en beleid. Wij willen een werkomgeving bieden waarin onze werknemers zichzelf kunnen zijn en gehoord worden. Een werkomgeving waarin mensen weten dat hun mening gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Wat je gaat doen?
Je bent als concerncontroller accountmanager en aanspreekpunt voor één of meerdere leden van de Raad voor de rechtspraak en een aantal gerechten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, onder andere over de agendering van onderwerpen voor de bestuurlijke overleggen en alle overige plannings- en verantwoordingsonderwerpen. Jouw adviezen maken onderdeel uit van de totale interne besluitvorming van de Raad. Je ondersteunt tevens het lid Raad tijdens zijn overleggen met de gerechtsbesturen. Het hele jaar door onderhoud je contacten met de gerechten over allerlei (financiële) onderwerpen. Daarnaast heb je een aantal rechtspraak brede onderwerpen in portefeuille. Tot slot draag je bij aan het beleid en vernieuwing op het terrein van begroten, plannen en verantwoorden.

Wat we van je vragen?
Je hebt academisch werk- en denkniveau. Je bent analytisch sterk, zowel kwantitatief als kwalitatief, en je kunt goed verbindingen leggen. Ook heb je een proactieve houding en neem je initiatief. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Wij zijn op zoek naar iemand die communicatief stevig in zijn of haar schoenen staat, met een brede, verbindende blik. Een (senior) concerncontroller moet goed kunnen omgaan met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. Kennis van openbare financiën en de economie van de publieke sector is een aanbeveling.

De organisatie
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. Het vormt het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak en bewaakt de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak. De Raad bestaat uit vijf leden en heeft een Bureau ter ondersteuning. De afdeling Financiën maakt onderdeel uit van het Bureau. De afdeling Financiën (ongeveer 30 medewerkers) voert wettelijke taken van de Raad uit op het terrein van de verwerving, verdeling en het beheer van en de verantwoording over de middelen van de Rechtspraak. Daarnaast ondersteunt en adviseert de afdeling de Raad bij zijn wettelijke taak in het scheppen van kaders en bepalen van beleid. De afdeling voert kwantitatieve analyses uit voor de begroting, het jaarplan en het jaarverslag Rechtspraak en voor de planning en verantwoordingscyclus.

Het team Begroting, Planning & Verantwoording (ongeveer 10 medewerkers) coördineert en houdt toezicht op de bedrijfsvoering via de plannings- en verantwoordingscyclus. Het team heeft een belangrijke taak in de financiële relatie met de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Het team raamt het budget van de Rechtspraak en bereidt de periodieke prijsonderhandelingen met het Ministerie van JenV voor. Ook ondersteunt en adviseert het team de financieel directeur binnen het Bureau en de portefeuillehouders binnen de Raad bij hun bestuurlijke overleggen met de gerechtsbesturen en de directeuren van de landelijke diensten en in het bijzonder de portefeuillehouder Financiën binnen de Raad.

Ons team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden in leeftijd, gender en studie. We vinden het belangrijk dat ieders talent goed wordt benut. In deze functie zijn je onderhandelingstechnieken, advies skills en goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen waardevolle kwaliteiten. Er is ruimte voor eigen inbreng, aan de hand van je talenten, voorkeuren en ambities worden je taken gevormd.

Wat we je bieden
Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens cao Rijk:

Vaste functie voor 32 tot 36 uur per week
Een salaris in schaal 11 of 12 (afhankelijk van kennis en ervaring) tussen € 3.503,53 en € 6.045,65
Verlof van 144 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur
Een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (bovenwettelijke vakantie-uren en eventuele leeftijdsuren). Met dit keuzebudget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
Pensioenopbouw volgens het ABP
Goede regelingen voor ouderschapsverlof en vergoeding woon-werkverkeer
Standplaats Den Haag met mogelijkheden om hybride te werken


Solliciteren
Deze procedure is uitbesteed aan Diversity Recruitment. Solliciteren kan voor 15 januari stuur je cv en de antwoorden van onderstaande motivatievragen aan de hand van de STARR-methode naar info@diversityrecruitment.nl, onder vermelding van ‘Sollicitatie Senior Controller’.


Motivatievragen:

1. Stel dat je aangenomen wordt, hoe zien jouw eerste weken er dan uit? Wat ga jij bijdragen in deze functie en binnen de organisatie?
2. Heb je ervaring met het opstellen van beleid of notities? Kun je een voorbeeld geven van een stuk wat je hebt opgesteld? Welk schrijfstijl hanteer je hierbij?
3. Beschrijf een situatie waarbij je de ander hebt overtuigd van je idee of initiatief? Wat heeft het opgeleverd? Hoe kijk je hierop terug?
4. Beschrijf een situatie waarbij je te maken had met tegengestelde belangen? Hoe heb je dit aangelopen? Wat was het resultaat en wat heb je hieruit voor jezelf geleerd?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met H.C. (Hans) Honnef (h.honnef@rechtspraak.nl, 06-151 160 85). We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Interesse in deze job?
Neem dan nu contact op!