Social data scientist/kwantitatief methodoloog (vervuld)

Social data scientist/kwantitatief methodoloog (vervuld)

Schaal 12 | 28- 36 uur per week | jaarsalaris max. € 88.261,01 inclusief

Ben je op zoek naar een wetenschappelijke positie in een boeiend onderzoeksveld met actuele thema’s? En een positie waarin je bruggen slaat tussen onderzoek en beleid, tussen inhoud en methode en tussen heden en toekomst. Kom jij onze afdeling versterken?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet onderzoek naar grote maatschappelijke en beleidsrelevante vraagstukken die spelen onder de Nederlandse bevolking, zoals onderzoek naar sociale cohesie, brede welvaart of kansenongelijkheid. Het SCP probeert daarbij belangrijke mechanismen in de huidige samenleving in beeld te brengen om beleidsmakers waardevolle inzichten en handelingsperspectieven te kunnen bieden.

Diverse teams zijn betere teams
Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Als social data scientist/kwantitatief methodoloog ondersteun en adviseer je bij het introduceren van vernieuwende en geavanceerde analysetechnieken, onderzoeksmethoden en nieuwe vormen van data(gebruik) voor het uitvoeren van bijvoorbeeld simulaties, ramingen en scenario-onderzoek. Je adviseert en ondersteunt de onderzoekers bij het SCP daarbij in alle fasen van het onderzoeksproces. Op deze manier draag je bij aan het up-to-date houden van de methodologische kwaliteit van SCP-onderzoek. Welke data is noodzakelijk, welke analysemethoden zet je in bij een onderzoek, voldoet het onderzoeksvoorstel aan de noodzakelijke kwaliteitsaspecten? Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van een SCP-visie op het gebruik van data science en machine learning binnen het onderzoek. Dit doe je niet alleen, maar samen met een leuk team van methodologen en datamanagers. Ook werk je samen met inhoudelijke onderzoekers op innovatieve projecten.  

In de eerste jaren werk je actief mee aan het programma Brede Welvaart dat het SCP samen met PBL en CPB uitvoert. Uiteindelijk doel van dit programma is het bieden van een instrumentarium om brede welvaartsanalyses te doen. Dat doen we om brede welvaart beter te kunnen verankeren in de begrotingscyclus en ten behoeve van het bieden van inzicht in sociaal maatschappelijke gevolgen bij pandemieën. Je draagt bij aan de methodiekontwikkeling van het instrumentarium.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante wetenschappelijke opleiding met een sterk kwantitatieve richting, zoals Data Science & Machine Learning, wis- of natuurkunde, economie, econometrie, statistiek, computational social science. Sociologie, data science of een andere relevante sociale wetenschap afgerond met een promotie of een aantal jaren vergelijkbare relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring met methodologisch onderzoek dat gebruikt kan worden in het kader van brede welvaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om het integreren en wegen van inzichten afkomstig uit verschillende typen onderzoeken/data (kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek, big data); hoe kun je samenhangen en afruilen tussen verschillende elementen van brede welvaart bepalen?
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van verschillende modeltypes (o.a. forecasting, Machine Learning).
 • Kennis over simulatiemodellen zoals ABM is een pre.
 • Je hebt ervaring met het voorbereiden en prepareren van gestructureerde en ongestructureerde gebalanceerde datasets en deze te combineren met andere databronnen om eenvoudig functies en inzichten te genereren. Ervaring met het duiden en combineren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens is een pre.
 • Kennis van Pyspark en SQL programmeertalen is een pre.
 • Ervaring met populaire NLP – bibliotheken en frameworks (o.a. Transformers, spaC, LangChain) is een pre.

Competenties:

 • Je beschikt over goede communicatieve en redactionele vaardigheden in de Nederlandse taal op minimaal B2-niveau.
 • Je kunt goed samenwerken, denkt reflexief en werkt graag in een interdisciplinaire omgeving.
 • Je durft buiten de eigen denkkaders te kijken, je hebt een proactieve houding en bent bereid te leren. Je bewandelt graag nieuwe wegen.
 • Je kunt een netwerk op het gebied van data science en machine learning opbouwen.

Meer over jouw toekomstige afdeling
De afdeling Methodologie draagt op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van de data en de onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het planbureau gebruikt voor haar onderzoeken surveydata, registraties, big data, sociale media, transcripten en observatieverslagen. De methodologen adviseren en ondersteunen bij de opzet en uitvoering van kwalitatief, kwantitatief, mixed methods en beleidsevaluatie gericht onderzoek. Ook jagen ze in nauwe samenwerking met inhoudelijk onderzoekers data en methodologische innovatie aan. Ze introduceren nieuwe en geavanceerde analysemethoden en denken mee over de presentatie van resultaten in tabellen en visualisaties. De afdeling zorgt ook voor een inzichtelijke en volledige documentatie van het onderzoeksproces, doen onderzoek naar de kwaliteit van onderzoeksgegevens en harmoniseren longitudinale bestanden. Hun functie is van groot belang bij de interne kwaliteitsbewaking en ze zorgen ervoor dat wet- en regelgeving wordt gevolgd, onder meer op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast zijn de methodologen betrokken bij nationale en internationale projecten en netwerken. De afdeling biedt veel ruimte voor ontwikkeling, door verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Solliciteren
Deze procedure is exclusief aan Diversity Recruitment uitbesteed. Je kunt reageren door je CV onder vermelding van ‘Data Scientist’ voor 5 april te mailen naar info@diversityrecruitment.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie, kun je contact opnemen met Joost Kappelhof via 06- 1525 7026 of mail naar j.kappelhof@scp.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Serife Yaman via serife@diversityrecruitment.nl

Procedure
De gesprekken vinden plaats in week 17 en 18. Beide rondes zullen plaatsvinden op kantoor van SCP aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.

 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 5 jaar bij het SCP.
 • Binnen het SCP wordt hybride gewerkt. Je kunt dus meerdere dagen per week van huis werken.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Interesse in deze job?