Traineeship bij het Kadaster (vervuld)

Traineeship bij het Kadaster (vervuld)

Net afgestudeerd aan de universiteit en de ambitie om Nederland beter en mooier te maken? Dan is een Traineeship bij het Kadaster een mooie kans voor jou. Als trainee werk je mee aan duurzame en innovatieve oplossingen, maak je maatschappelijke impact door direct bij te dragen aan rechtvaardigheid, energietransitie, armoedebestrijding en economische groei. Na je Traineeship ben je breed inzetbaar of specialist binnen het Kadaster. Begin oktober start ons tweejarig Traineeship! Zet jezelf op de kaart als:

Trainee (36 uur)

Tijdens het Traineeship doe je veel ervaring op bij verschillende afdelingen, op verschillende terreinen en in verschillende rollen. Je werkt aan diverse maatschappelijke vraagstukken gericht op projectwerkzaamheden, projectleiding, advisering en leidinggeven. Samen met je collega-trainees voer jij een gezamenlijke opdracht uit. De opdrachten worden op jouw ambitie, talenten en ontwikkeling afgestemd.  
 
Het Kadaster valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Kadaster biedt zekerheid door transparantie over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Dat is hun wettelijke taak. Ook draagt het Kadaster bij aan maatschappelijke vraagstukken aan de hand van betrouwbare data. Zij hebben een rol in de energietransitie, maar ook in een systeem voor landrechten in Colombia of Benin. Dit maakt het werken bij het Kadaster divers en relevant! Werken bij het Kadaster betekent werken aan relevante maatschappelijke vraagstukken en duurzame en innovatieve oplossingen. Het Kadaster streeft naar diversiteit en inclusie, werken in divers samengestelde teams, maakt het werk leuker en innovatiever.


Toekomstperspectief
Het Traineeship biedt jou de mogelijkheid om te werken aan jouw ontwikkeldoelen en ambities. Naast de verschillende opdrachten werk jij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, natuurlijk niet alleen maar samen met jouw begeleider en traineegroep. Je neemt deel aan trainingen, intervisies en gaat de organisatie in. Na je Traineeship kun je bij het Kadaster bijvoorbeeld als Projectleider, Teamleider of als Adviseur/Specialist aan de slag.  


Jouw profiel
Wij zijn nieuwsgierig naar jou en je drive om maatschappelijk aan de slag te gaan. Vertel het ons in je sollicitatie, want wij leren je graag kennen! Wij zoeken iemand met een frisse blik die in staat is om veranderingen aan te wakkeren. Je bent in het bezit van een wo-master en niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd (gerekend vanaf de startdatum van het programma op 1 oktober 2021).  

Je kan effectief contacten leggen en onderhouden. Met verschillende partijen overleg je en werk je samen, je bent dan ook een echte teamplayer. Je bent flexibel en creatief in de uitvoering van traineeopdrachten. Eigenschappen van jou zijn: 
•    Je communiceert helder en gemakkelijk op alle niveaus;
•    Je onderscheidt je door een hoge mate van pro-activiteit en authenticiteit; we vinden het belangrijk dat je jezelf bent.
•    Je bent maatschappelijk betrokken en hebt inclusief vermogen goed ontwikkelt, d.w.z. je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en je vindt aansluiting bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen. 
•    Je gaat voor het beste resultaat;
•    Je bent nieuwsgierig, leergierig en hebt een open instelling.

Wat bieden wij?
We vragen nogal wat, maar daar krijg je ook wat voor terug. Zoals afwisseling in werk en ruimte om snel te groeien en aansluiting bij ons platform Jong Kadaster. Als trainee start je met je eerste opdracht op het hoofdkantoor de Grift in Apeldoorn, maar ook gedeeltelijk vanuit huis. Daarna werk je aan projecten bij verschillende afdelingen en vestigingen. Wij zoeken een verscheidenheid aan talenten en bieden jou de kans om na een tweejarig traject door te groeien binnen het Kadaster.  

Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden: zoals een vast startsalaris € 2898,- op basis van een 36-urige werkweek, plus een Individueel Keuzebudget (IKB) van 25% van je brutosalaris. Daarnaast werken wij met flexibele werktijden en de mogelijkheid om plaatsonafhankelijk te werken.  

 

Selectievragen
Beschrijf op een zo concreet mogelijke manier je voorbeelden volgens de STARR-methode. (max. 2,5 – 3 A4tjes): 

Motivatie: Beschrijf kort waarom je solliciteert op het Traineeship van Het Kadaster.

  1. Inclusief samenwerken: Geef een voorbeeld van een samenwerking met iemand met een totaal andere achtergrond of belevingswereld dan jijzelf? Wat was het doel van de samenwerking? Hoe pakte jij de samenwerking aan? Hoe gaf je ruimte aan die persoon en zorgde je voor wederzijds begrip en een samenwerking die voor beiden goed voelt? Hoe kijk je erop terug en wat zou je in het vervolg anders doen?
  2. Proactief: Beschrijf een situatie waarbij je initiatief hebt genomen om iets gedaan te krijgen. Wat was jouw rol en welke acties heb je ondernomen? Wat was het resultaat en wat zou je in het vervolg anders doen?
  3. Resultaatgericht: Welke resultaten heb je het afgelopen jaar bereikt? Hoe heb je ervoor gezorgd dat je je doel bereikte? Wat waren daarbij je overwegingen? Wie heb je daarbij betrokken? Wat heb je over jezelf geleerd? 


Contactinfo
Het Kadaster heeft deze procedure exclusief aan Diversity Recruitment uitbesteed. Interesse? Solliciteer dan vóór 8 september 2021 via info@diversityrecruitment.nl. Het selectieproces bij het Kadaster vindt plaats tussen 9 en 15 september en bestaat uit een digitaal selectiegesprek en een selectieochtend of middag van ongeveer 3 uur op het hoofdkantoor de Grift in Apeldoorn. De precieze data worden in onze eerste kennismaking gecommuniceerd.

Vragen over het Traineeship? Bekijk dan eens deze pagina met nog meer informatie en onze veel gestelde vragen. Wil je weten hoe het is om trainee te zijn? App of bel dan met een van onze trainees, dit kan door een mail te sturen naar recruitment@kadaster.nl Voor vragen over de werving- en selectieprocedure neem dan contact op met Fatih Yilmaz of Warda Zaabat op 085-0041283.


Interesse in deze job?