Verandermanager Diversiteit & Inclusie (vervuld)

Verandermanager Diversiteit & Inclusie (vervuld)

(24- 32 uur per week)

Wil jij met ons werken aan de ambitie van de Gemeente Arnhem om een diverse en inclusieve organisatie te worden? Een inclusieve organisatie waar de samenstelling divers is en iedereen zichzelf kan zijn. Een organisatie waarin het personeelsbestand een afspiegeling vormt van de beroepsbevolking van de stad. Wil je op een inspirerende en verbindende wijze sturing geven aan een belangrijke opgave? Weet je mensen te (ver)binden en in beweging te krijgen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Aanleiding van de vacature
Arnhem is een groene, innovatieve en diverse stad. Een diversiteit aan inwoners maakt de stad tot wat ze is. Om deze stad goed te bedienen, in te kunnen spelen op de vragen en behoeften van Arnhemmers, is een diverse en inclusieve organisatie nodig. Gemeente Arnhem is een organisatie van ongeveer 1100 betrokken en bevlogen medewerkers die zich met passie inzetten voor de stad, de inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen.

De gemeente Arnhem zet de komende jaren stevig in op een diverse en inclusieve organisatie. Deze ambitie is vastgelegd in een bestuursopdracht. In de afgelopen jaren hebben wij een basis gelegd voor een inclusieve organisatie.  We zijn nog niet waar we willen zijn en hebben daarom een stevige ambitie. We willen een afspiegeling zijn van de Arnhemse beroepsbevolking op alle niveaus binnen de organisatie. Daarnaast werken we aan een inclusieve organisatie waar iedereen ongeacht culturele achtergrond, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, beperking, leeftijd en geslacht, een volwaardige werkplek heeft en zich kan ontwikkelen. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en niemand zich uitgesloten voelt. Wij geloven erin dat met een divers personeelsbestand de organisatie beter toegerust is voor de opgaven van de stad en de dienstverlening aan Arnhemmers.


Wat ga je doen?
De bestuursopdracht ‘Diverse en inclusieve organisatie’ geeft de ambitie en veranderopgave weer waar we de komende jaren voor staan. We zijn op zoek naar een verandermanager die samen met de directie en het management de koers en aanpak bepaalt. Iemand die ruimte geeft en goede initiatieven in de organisatie verder brengt. Iemand die enerzijds kennis en expertise inbrengt, stimuleert en faciliteert, maar ook doorpakt en sturing geeft.

Als verandermanager val je direct onder de gemeentesecretaris van de gemeente Arnhem en je haakt aan bij overlegvormen die relevant zijn. Je krijgt het mandaat om de verandering te realiseren, om richting en sturing te geven aan de veranderingen die in de organisatie als geheel en de afzonderlijke clusters nodig zijn. Je rapporteert aan de gemeentesecretaris en wethouder P&O. Je werkt nauw samen met het afdelingshoofd P&O, de programmamanager Inclusief Arnhem en het programmateam Inclusief Arnhem.

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en tot uitvoering brengen van het uitvoeringsplan ‘Diverse en inclusieve organisatie’. Je vertaalt het in heldere doelen en resultaten op korte en lange termijn die bijdragen aan de ambitie voor D&I;
 • Voortgang monitoren en bijsturen;
 • De gemeentesecretaris, het college en de ambtelijke organisatie gevraagd en ongevraagd te adviseren;
 • Eigenaar en aanspreekpunt voor de bestuursopdracht D&I binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Je bent de schakel tussen de directie, clustermanagers, afdelingshoofden en programmanagers;
 • Je bepaalt, in overleg met het programma Inclusief Arnhem en andere interne betrokkenen de D&I strategie voor de interne organisatie;
 • Aanjager en inspirator binnen de organisatie voor de clustermanagers, programmamanagers, afdelingshoofden en medewerkers;
 • Dialoog over D&I binnen de gemeentelijke organisatie stimuleren;
 • Motiveren en ondersteunen in de uitoefening van het werk en stimuleren nadenken over eigen gedrag.

Als stevige verandermanager neem je mee:

 • Aantoonbare relevante werkervaring met verandermanagement in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Expertise op het gebied van Diversiteit & Inclusie;
 • Je draagt inclusief leiderschap uit en inspireert anderen hetzelfde te doen; Je kunt goed schakelen op alle lagen van de organisatie: op zowel politiek bestuurlijk als ambtelijk niveau;
 • Je bent een goede netwerker, beschikt over een divers professioneel netwerk en je bent iemand die graag en zorgvuldig omgaat met mensen.

Verder:

 • Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent goed in staat je in te leven in verschillende groepen medewerkers en sensitieve onderwerpen;
 • Je hebt ervaring met het adviseren van leidinggevenden (op alle niveaus in een organisatie), in het realiseren van meer diversiteit en inclusie binnen teams;
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe werkwijzen, methoden, processen ter ontwikkeling van het uitvoeringsplan.

We bieden je:

 • Een salaris van minimaal € 5.075,- (schaal 14) en maximaal € 7.524, – (schaal 15) bruto per maand (inschaling vindt plaats op basis van ervaring)
 • Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Laptop en telefoon (indien op contract)
 • Voor een periode van 2 jaar voor 24 – 32 uur
 • Flexibele werktijden
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Indien je liever ingehuurd wordt vanuit je eigen bedrijf of gedetacheerd wilt worden vanuit een andere organisatie, dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden.

Wij gaan voor diversiteit!
Wij zetten ons in om een stad en werkomgeving te creëren waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. De talenten van nu zijn veelzijdiger dan ooit. Een werkomgeving waar ruimte is voor verschillen is van groot belang voor de aansluiting bij de ontwikkeling in onze stad. Kom het verschil maken!

Solliciteren?
Deze procedure is uitbesteed aan Diversity Recruitment.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Marieke Zeilstra, programmamanager Inclusief Arnhem (06 31 10 81 33) of Najoua Benali, bestuursadviseur Inclusie (06 31 10 80 64).

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met Najat Saidi, Diversity Recruitment via 085- 0041283. Solliciteren kan met CV en de antwoorden op onderstaande selectievragen voor 21 juni via info@diversityrecruitment.nl 

Meer weten over het werken bij de gemeente Arnhem? Bekijk dan onze website: www.werkenvoorarnhem.nl.

De selectievragen: Beschrijf op een zo concreet mogelijke manier je voorbeelden volgens de STARR-methode.

Inclusief leiderschap
1. Beschrijf een voorbeeld van een situatie, waarin je medewerkers met een verscheidenheid aan kwaliteiten en talenten hebt geïnspireerd en begeleid bij een verandertraject? Wat is jouw stijl van leidinggeven? Hoe geef je ruimte aan de diversiteit binnen het team en hoe zorg je dat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt?

Politiek bestuurlijke sensitiviteit
2. Wat heb je geleerd van de politieke spanningsvelden in een organisatie? Wat zou je anders doen, dan je gedaan hebt, omdat je mensen niet meekreeg?

Ervaring met verandermanagement en D&I
3. Welke ervaring heb je met verandermanagement en D&I? Wat werkte heel goed en wat minder? Wat zou je in het vervolg anders doen?

Interesse in deze job?