Werving & Selectie

Werving & Selectie
van divers talent.

Streef je in jouw organisatie naar een divers personeelsbestand, maar merk je dat het niet goed op gang komt?

Streef je in jouw organisatie naar een divers personeelsbestand, maar merk je dat het niet niet goed op gang komt? Krijg je bij het plaatsen van de vacatures op je website en kanalen niet de gewenste diversiteit? Of reageren er kandidaten die niet goed aansluiten op de vacatures? Neem dan contact op met Diversity Recruitment voor de invulling van je vacature(s). Wij zorgen voor kwalitatief goede kandidaten die uw organisatie verrijken. Hoe werken wij?

Stap 1: We houden een intakegesprek met de vacaturehouder

Stap 2: We stellen een inclusieve vacaturetekst op en helpen je als dat nodig en nuttig is met een diversiteitsstatement

Stap 3: We publiceren jouw vacature op verscheidene websites en zetten in op off- en online kanalen

Stap 4: We dragen een divers palet aan van potentiële kandidaten, maar maximaal drie, zodat het overzichtelijk blijft

Stap 5: De gekozen kandidaat treedt in dienst

Stap 6: We evalueren het hele proces met je

Hoe doen wij dat?

Stap 1: We maken commissieleden, recruiters en managers bewust van onze onbewust aanwezige vooroordelen (bias) en trainen hen in het onderkennen, ondervinden en bijstellen van deze vooroordelen

Stap 2: We helpen selectiecommissies actief en adviseren ze hoe een inclusief wervingsproces tot stand komt

Stap 3: We reiken handige tools aan waarmee de briefselectie en de selectiegesprekken op een inclusieve manier plaatsvindt

Stap 4: We begeleiden de selectietrajecten als onafhankelijke procesbegeleider

Stap 5: We borgen de procedures en processen door goed vast te leggen wat we nu precies anders hebben gedaan

Inclusieve inrichting van werving- en selectie processen

Dat diversiteit niet vanzelf gaat, weten we inmiddels.

Tijdens werving- en selectietrajecten zien we vaak dat organisaties enthousiast aan de slag gaan door vacatures in andere kanalen uit te zetten dan de gebruikelijke. Dit zorgt vaak wel voor meer diversiteit aan reacties maar tijdens het selectieproces zie je die diversiteit langzaamaan sneuvelen. Dat hangt vaak samen met de kwaliteiten die kandidaten tijdens de procedure niet toegekend wordt. Maar als je als organisatie wel je einddoel verandert (meer diversiteit) maar niet je pad ernaar toe, dan gebeurt er niets. Een andere bestemming vraagt een andere route waarmee zowel de kwaliteit als diversiteit juist overeind blijft. Daarom bieden wij een inclusieve aanpak met betrekking tot W&S processen. 

Inclusieve vacatureteksten

Een goede vacaturetekst begint ermee dat je goed weet waarom je als organisatie diversiteit nastreeft.

Is dat omdat je wilt aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen of wil je juist andere perspectieven binnenhalen die bijdragen aan innovatie en groei? De juiste mensen aantrekken is in tijden van een krappe arbeidsmarkt een uitdaging. Wat beweegt de doelgroep? Wat vinden zij belangrijk aan een loopbaan en de organisatie? Welke competenties dragen bij aan diversiteit? Kortom: het is belangrijk deze aspecten op te nemen in je vacaturetekst.

Hoe gaan wij aan de slag?

Stap 1: We houden een intakegesprek met de vacaturehouder en een medewerker in een vergelijkbare functie

Stap 2: We stellen de wensen én de knock-out criteria vast

Stap 3: We stellen een diversiteitsstatement met je op: waarom vind je diversiteit zo belangrijk?

Stap 4: We stellen de vacaturetekst samen met je op

Dit doen we samen met onze strategische samenwerkingspartner:

Neem contact met ons op